Kampania Kolejowe ABC

W naszym Przedszkolu dzieci z grup: Biedronki, Motylki, Pszczółki i Smerfy wzięły udział w Ogólnopolskiej Kampanii Kolejowe ABC, której celem było: zwiększenie świadomości dzieci na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowo- kolejowym przekazanie wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego oraz podczas poruszania się na obszarze stacji, przystanków i przejazdów […]

„Mole książkowe w bibliotece”- konkurs rozstrzygnięty

Przedszkolna Biblioteczka Zaufania z dumą wręczyła dyplomy i nagrody uczestnikom konkursu „MOLE KSIĄŻKOWE W BIBLIOTECE” Dwie uczestniczki wykonały przepiękne albumy przeczytanych książek, które świadczą o ogromnym zaangażowaniu nie tylko w czytaniu (Z POMOCĄ RODZICA:)), ale również w artystycznym zobrazowaniu ich treści. Pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni za osiągnięcie wysokich wyników w czytelnictwie. Wszystkim serdecznie gratulujemy.   […]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Publicznego Przedszkola "Leśny Zakątek" w Łaskarzewie z siedzibą w Łaskarzewie, ul. Alejowa 23a, tel: 25/684 50 12, mail: laskarzewprzedszkole@gmail.com 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - p. Łukasz Kalinowski tel. 575 002 192 e-mail: inspektor@cbi24.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki oświatowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa – Prawo oświatowe jest obligatoryjne.

Zamknij