O grupie

Grupa Smerfy liczy 22 dzieci, wśród których jedno dziecko wymaga indywidualnej opieki. Realizujemy Program wychowania i edukacji przedszkolnej „Od przedszkolaka do pierwszaka”. Korzystamy z książek „Planeta dzieci”. Uczęszczamy w zajęciach dodatkowych – język angielski, rytmika, logopeda, taniec.

Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno  podczas zabaw   jak i zajęć. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane  w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne  w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

 

Wychowawca: Monika Murawska

Nauczyciel wspomagający: Ewelina Paśnicka

Pomoc nauczyciela: Agnieszka Kliczek