Pliki do pobrania

Dokumenty dotyczące przyjęcia dzieci  do przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie do wniosku nr 1

 

 

Oświadczenie do wniosku nr 2

 

 

Oświadczenie do wniosku nr 3

 

 

Oświadczenie do wniosku nr 4

 

 

Deklaracja

 

Dokumenty Przedszkola
 

Wzór oświadczenia

 

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2020/2021

 

 

Plan roczny 2020/2021

 

 

Statut Łaskarzew

 

 

Koncepcja pracy

 

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

 

Od przedszkolaka do pierwszaka 2017

Procedury bezpieczeństwa

Procedura wyjścia na teren przedszkolny

 

 

Procedura zasad bezpieczeństwa na sali zajęć

 

 

Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć dodatkowych

 

 

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję

 

 

Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka do i z przedszkola

 

 

Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola

 

 

Organizacja pierwszej pomocy

 

 

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu

 

 

Podstawowa procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych

 

 

Szczegółowa procedura ewakuacji w Publicznym Przedszkolu

Klauzula informacyjna

 

Obowiązek informacyjny

 

 

Klauzula informacyjna monitoring