Pliki do pobrania

Dokumenty dotyczące przyjęcia dzieci  do przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

 

 

Oświadczenie do wniosku nr 1

 

 

Oświadczenie do wniosku nr 2

 

 

Oświadczenie do wniosku nr 3

 

 

Oświadczenie do wniosku nr 4

 

 

Deklaracja

 

 

Wzór oświadczenia

Dokumenty Przedszkola

Raport z ewaluacji wewnętrznej

 

 

Plan roczny 2018/2019

 

 

Statut Łaskarzew

 

 

Koncepcja pracy 2016/2021

 

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

 

Od przedszkolaka do pierwszaka 2017

Procedury bezpieczeństwa

Procedura wyjścia na teren przedszkolny

 

 

Procedura zasad bezpieczeństwa na sali zajęć

 

 

Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć dodatkowych

 

 

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję

 

 

Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka do i z przedszkola

 

 

Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola

 

 

Organizacja pierwszej pomocy

 

 

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu

 

 

Podstawowa procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych

 

 

Szczegółowa procedura ewakuacji w Publicznym Przedszkolu

Klauzula informacyjna

Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Łukasz Kalinowski
e-mail inspektor@cbi24.pl tel.575 002 192

Obowiązek informacyjny

 

 

Klauzula informacyjna monitoring