Pliki do pobrania

Dokumenty dotyczące przyjęcia dzieci  do przedszkola
wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola

Oświadczenie do wniosku nr 1

Oświadczenie do wniosku nr 2

Oświadczenie do wniosku nr 3

Oświadczenie do wniosku nr 4

Deklaracja

Dokumenty Przedszkola

Wzór oświadczenia

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2020/2021

Plan roczny 2020/2021

Statut Łaskarzew

Koncepcja pracy

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Od przedszkolaka do pierwszaka 2017

Procedury bezpieczeństwa

Procedura wyjścia na teren przedszkolny

Procedura zasad bezpieczeństwa na sali zajęć

Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć dodatkowych

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję

Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka do i z przedszkola

Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola

Organizacja pierwszej pomocy

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu

Podstawowa procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych

Szczegółowa procedura ewakuacji w Publicznym Przedszkolu

Klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna monitoring