To warto wiedzieć

Konkurs plastyczny- ,,Bezpieczny Przedszkolak”

 

 

Cele konkursu:


– promowanie i popularyzowanie postawy „bezpiecznego przedszkolaka”: wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa;
-kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia,
– zaprezentowanie wartości i talentu plastycznego dzieci oraz kształtowania ich osobowości i odporności emocjonalnej,
 

Warunki uczestnictwa:

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z grupy ,,Krasnoludki”.

 

Temat pracy: szeroko pojęte „bezpieczeństwo przedszkolaka” np.: bezpieczeństwo wewnątrzprzedszkolne – bezpieczne zabawy na placu zabaw; ogólne zasady bezpieczeństwa – prawidłowe poruszanie się na drodze; rozumienie powszechnych zakazów/ nakazów w celu uniknięcia wypadku.

 

Technika prac: wszystkie techniki plastyczne płaskie format A4.


 Konkurs trwa od 09.05-13.05.2022 r
.

 

Każda praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko. Na odwrocie wpisane- imię i nazwisko dziecka.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i nagrodę. Konkurs ma charakter edukacyjny.

 

 

Koordynatorzy: Emilia Dudkowska, Monika Baczewska, Magdalena Górzkowska.

Dzień Ziemi – Film Edukacyjny

 

 

Role wychowawcze rodziców


WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W PRZEDSZKOLU

 


MAMO, TATO POCZYTAJ MI KSIĄŻECZKĘ!

 


 

RUCH W ROZWOJU DZIECKAZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy
Rodziców na Uroczystość Pasowania Na Starszaka,
która odbędzie się
05.10.2021 r. o godz. 14.30 w ,,Stodole” ( Alejki)

Dzieci i nauczycielki z grupy ,,Krasnoludki”