O grupie

Grupa Wiewiórki to 4-5 latki. Grupa liczy 9- 4 latków i 13-5 latków w tym 9 dziewczynek i 13 chłopców. Wychowawcami grupy są P. mgr Emilia Dudkowska i P. mgr Monika Baczewska o porządek dba P. Barbara Śliwińska.

Dzieci w naszej grupie są pełne energii i ciekawe, dlatego też działania w grupie są urozmaicone, kładące nacisk na wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Każdego dnia dzieci dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami zarówno z nauczycielem jak i rówieśnikami.

Celem Nauczycieli pracujących w grupie jest przede wszystkim wesoła zabawa, której towarzyszy radosne odkrywanie tajemnic otaczającego świata i dobre samopoczucie dzieci.