O grupie

Grupa Wiewiórki  to wspaniała gromadka . Uczęszcza do niej 24 dzieci, kilkoro  zaczyna swą pierwszą przygodę z przedszkolem .

My Wiewiórki  lubimy gry i zabawy ruchowe. Uczymy się zasad współżycia w grupie, akceptacji , tolerancji wobec innych. Staramy się być samodzielne i koleżeńskie. Realizując treści programowe pod kierunkiem naszych Pań podejmujemy różne formy aktywności: społeczną, językową, poznawczą, artystyczną oraz ruchową i zdrowotną. Uczymy się wierszyków, piosenek, tańczymy przy muzyce. Chętnie wykonujemy prace plastyczne .  Zawsze dbamy o naszą salę sprzątając zabawki oraz pomagając w jej upiększaniu i dekorowaniu. W przedszkolu czujemy się bezpiecznie. Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości  sprostamy  wszystkim wyzwaniom, a pobyt w grupie Wiewiórki  będzie dla nas czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.

 

Opiekę nad dziećmi sprawują

nauczycielki Ewa Łapacz ,Anna Sadowska

nauczyciel wspomagający Marzena Palewicz

i pomoc nauczyciela Barbara Śliwińska