Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej, tj. 14.10. jest dniem wolnym
od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych.
Tego dnia dzieci nie przychodzą do przedszkola.

Post Author: admin